Ved registrering valgte jeg å få levering en spesifikk dato, men ingenting kom. Hva skyldes det?