Kan man få mer/mindre mat i kassen om man er flere/færre personer i husholdet?